DROOM OVER CASTRATIE

 

Droom van een 43-jarige huisvader met gezin die verwikkeld is in een rouwproces over het overlijden van een zoon.

 

 

De droom ging voor zover hij zich kon herinneren als volgt:

 

Ik bevind mij ergens thuis in mijn ouderlijke woning. (Mijn moeder leeft nog, mijn vader is al jaren overleden).  Ik moet daar onder de douche. De douche is niet op de plaats waar hij altijd is, maar in een kast in de achterkamer. Tenminste zo komt het mij voor. Het is een ongelofelijk gehannes daar in en bij die douche. ’t Is erg rommelig met water en alles er om heen.

Dan blijkt dat ik gecastreerd ben. Mijn mannelijke lid is er af gesneden en daarom heb ik een soort schaamtegevoel. Ik heb me om bepaalde medische redenen zelf laten castreren. . . . .

(Nu komt er een onduidelijk stuk dat ik niet na kan vertellen. . . . .)

Dan komt er een beeld dat ik van mijn oudste zus een paar stukken ribcotelet af moet af moet snijden. Zij woont ergens in Utrecht.

Ik plan dat zo, dat ik dat doe als ik er met een goede vriend waarmee ik wel eens meerijd, langs kom.

Ik ben met een scherp slagersmes aan het snijden. Plakken. Ik snijd zo naar boven toe, maar dan realiseer ik me dat ik niet verder moet snijden omdat ik dan bij bloedvaten en dergelijke kom.

 

Uitleg:

 

Het verliezen van een  is altijd een castratie omdat je zowel via je mannelijke lid als via je zoon het leven doorgeeft. Dat is nu afgesneden.

(De uitdrukkingen ‘oude heer en jonge heer’ zijn zinspelingen op dit thema.)

 

Deze droom draait om de eeuwige thema’s van incest en castratie. De moderne dieptepsychologie is op die thema’s gebouwd. De castratie-angsten en het Oedipus-complex waar Freud over geschreven heeft en het tot het kernpunt van zijn psychologie heeft gemaakt. Maar Freud mag dan wel een geniaal psychiater zijn geweest. Hij heeft het niet zelf bedacht. Hij heeft slechts dingen gerangschikt en geïnterpreteerd, maar durfde niet naar de absolute diepten van de ziel af te dalen. Jung deed dat echter wel, en daarom is hij ook enige tijd geestesziek/psychotisch geweest. En doordat hij (Jung) dat kon laten gebeuren is hij later tot ongekende hoogten gestegen. Freud, daarentegen , kijk maar eens naar zijn kop, werd een saggerijnige humeurige oude man.

Het Oedipus-complex is vernoemd naar de oude Griekse mythe van koning Oedipus die in zijn onwetendheid zijn vader vermoordde en zijn moeder huwde. Zo hebben volgens Freud alle jongetjes een onbewuste sexuele hang naar hun moeder (incest) en vrezen de toorn van hun vader (castratie-angst).

Deze droom lijkt hier echter weinig mee te maken te hebben. Maar als je dieper op dit soort gegevens in gaat en ook de mythen gaat interpreteren (zoals Jung deed) merk je dat bijna overal incest en castratie voorkomt. Niet alleen in de mythen, maar ook in de onbewuste lagen van de ziel van de moderne mens van de 20-ste eeuw.

Deze drama’s die via de droom omhoog komen  dienen een modern doel. Namelijk geestelijke heling en aanpassing aan veranderde omstandigheden. Via het terugvallen (regressie heet dat) weer contact krijgen met de oerprogramma’s van ons bestaan en daarna weer verder kunnen.

Deze droom is een deel van het rouwproces.  Soms is hierover een psychotherapeutische behandeling noodzakelijk en dient z’on droom als raamwerk gebruikt te worden.

 

De man bevindt zich in zijn ouderlijke woning waar momenteel alleen nog zijn moeder woont. De woning in haar algemeenheid is het symbool van het lichaam, het huis waar de ziel in woont. In dit geval is het de moederlijke woning. Hij keert symbolisch weer terug naar vroeger (regressie) in de moederlijke woning, in het lichaam van zijn moeder. Dat noemen we al eeuwen incest. De bedoeling van incest was altijd: zichzelf weer verwekken bij de moeder, zodat je eeuwig blijft leven. (De mythologische variant op het hedendaagse klonen of invriezen.) Incest was een teken van voornaamheid, een Goddelijk en Koninklijk voorrecht dat voor de gewone man verboden was. Een taboe.

De man gaat in zijn moederlijke woning onder de douche die in een kast in de achterkamer staat. Het water lijkt mij hier het symbool van het leven. We worden allemaal in het moederlijke vocht (vruchtwater/baarmoeder) verwekt en daaruit geboren. Dat dit water uit de hoge douchesproeier komt geeft aan dat er ook een geestelijk / mannelijk aspect aan verbonden is. De lucht is het geestelijk/mannelijke bevruchtende aspect.

De regressie naar vroeger is nodig omdat de man in de war en van de kaart was door het overlijden van zijn zoon. Daarna moet er progressie komen. Het schema van één stap naar achteren en daarna twee naar voren. Vooruitgang is altijd bewustwording.

 

De vrijwilligheid van de castratie, hij had het namelijk laten doen om medische redenen, is een vingerwijzing naar het helende. Het lijkt een bewuste daad geweest te zijn in plaats van iets dat hem afgedwongen is. Een vrijwillig offer om er iets groters en beters voor terug te krijgen. Dit is een vingerwijzing naar de diepere zin van het lijden.

 

Een andere mythologische variant in dit thema is het verhaal van Adam en Eva. Eva werd geschapen uit een rib van Adam. Dit doet me denken aan de ribcotelet uit de droom. Ook dit verhaal van Adam en Eva gaat over incest en castratie. De boom waar aan de appel groeide was een moedersymbool. Het plukken van die appel was een symbolische daad van incest. Adam echter werd verleid door Eva. Eva was geschapen uit de rib van Adam. Voor die tijd was Adam man en vrouw tegelijk. Een hermafrodiet. Door een bewustwordingsproces dat we individuatie noemen was Adam zich bewust geworden van zijn eigen tegenstellingen en vond er een splitsing plaats. Et Dieu crea la femme (En God schiep de vrouw). Met tegenstellingen om gaan is altijd de grote kunst.  De rib, dus Eva, is volgens bepaalde dieptepsychologische uitleggingen hier een symbool van het geslachtsdeel van Adam. We weten het allemaal, als een opgroeiend  jongetje steeds vaker een stijve krijgt gaat hij de vrouw ontdekken. In zijn bewustzijn ontstaat de vrouw en de tegenstelling tot zichzelf. Tegelijkertijd ontstaan er allerlei taboes. De mannelijke fantasie doet  alles met meisjes, maar in de werkelijkheid moet de man zich inhouden. Dat noemen we beschaving. Maar we zien en horen bijna dagelijks dat mannen uit minder beschaafde culturen of zogenaamde godsdiensten droom met werkelijkheid verwisselen.

Kortom: Adam pleegde incest. Hij overtrad een taboe. Hij werd zich daarvan bewust en er ontstond een schuldgevoel. De zogenaamde erfzonde. Bewustwording, verantwoordelijkheids-  en schuldgevoel gaan samen. Daarom, zonder te willen discrimineren, moet ik toch constateren dat er in primitieve culturen  weinig persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel en schuldgevoel is.

 

Bewustwording, verantwoordelijkheid en schuldgevoel vormen een zware last. (Het is in dit verband ook mogelijk dat u zich op een of andere manier verantwoordelijk en/of schuldig voelt over de dood van uw zoon.) Het schuldbesef wordt in de droom net als in vele mythen gedelgd door een bewuste daad van boete en lijden door zelfverminking met op de achtergrond de moeder (of het symbool daarvan zoals de boom) van de held. Vaak is dat, net als in uw droom, zelfcastratie.

Graag  zouden we de tijd terug willen zetten en opnieuw geboren willen worden en alle fouten die we bewust en onbewust gemaakt hebt teniet willen doen. In deze droom wordt geprobeerd via incest opnieuw geboren te worden door de rib (cotelet) van uw zuster (de rib van Adam waaruit Eva geschapen is) weer terug te pakken. (Moeders en oudere zussen zijn in de droomsymboliek verwisselbaar.)

Kennelijk dringt er ook iets van dat incest-taboe door omdat er niet te ver gesneden mag worden. Dat is een aanwijzing van cultuur en vergeestelijking dat de geestelijke levensenergie zich op een geestelijk doel moet richten. Bijvoorbeeld een maatschappelijk doel.

 

 

Is deze droom nou een onzin verhaal? Neen het schets in de symbool-taal van het onbewuste een programma van mogelijkheden gericht op de toekomst. Deze man moet verder ondanks het verlies dat hij geleden heeft. Die andere instelling komt uit het onbewuste (waar alle mogelijkheden aanwezig zijn) en moet door het bewustzijn toegelaten en geïntegreerd worden.