De Brekende Ogen

 

Geachte drs. Engel  Vrouwe

Een droom die ik had in de nacht van 30 sept-1oktober 2007.

 

Ik ben een getrouwde vrouw van in de 50 met een verre van ideaal huwelijk.  Volgens mij ligt dat grotendeels aan mijn man. Maar het kan ook aan mij liggen, of aan ons beiden. We zijn al in therapie geweest, maar dat heeft niets geholpen. Ik heb sterk het idee dat deze droom iets met mijn huwelijkse toestand te maken heeft.

In het huwelijk van mijn vriendin en haar man zijn ook de nodige strubbelingen (geweest).

Wilt u uw licht eens laten schijnen over deze droom?

 

Droom

Mijn oude schoolvriendin had een nieuwe baby.

Wij (mijn man en ik) waren er op visite. Haar man was er ook, we zaten in een vierkant . Haar man tegenover mijn man en ik tegenover mijn oude schoolvriendin.  Zij was aan het borstvoeden.

Ik zei tegen haar: ”wat leuk, je twee meiden zijn allebei getrouwd en de deur uit en nu heb je een nieuwe zoon.”

Plotseling ( ze was nog aan het voeden ) rolden haar ogen en het leek alsof haar pupillen en irissen opbraken. Deeltjes ervan vielen naar beneden in het witte gedeelte van haar oog.  Niemand deed wat.

Ik gaf de baby vlug aan haar man.  Mijn man en haar man zaten daar alsof ze niets bijzonders merkten.

Mijn vriendin viel op haar knieën en viel voorover.

Ik riep:”ze valt flauw” . Vervolgens hielp mijn man haar een beetje omhoog terwijl ik haar hoofd naar beneden duwde  zodat het bloed meer naar haar hersenen stroomde.

Haar man en mijn man hielpen haar en de baby werd aan mij gegeven om vast te houden.

Ik hield de baby vast en de baby greep mij vast en sloeg zijn armen als bij een omhelzing stevig om mij heen.

Mijn vriendin was kwam weer een beetje bij en ik zei tegen de baby: “Jeetje, jij bent toch een sterke jongen.”

 De kracht van zijn omhelzing was als de sterkte van een jong mens of volwassene.

Toen werd ik wakker.

 

Maria Jacobsen

 

 

Geachte Maria,

Deze droom gaat over jezelf en de desbetreffende deelpersoonlijkheden van je. Zo is dat altijd in dromen: het Ego valt uit elkaar in de verschillende deelpersoonlijkheden die met of tegen elkaar werken.

 

Jullie zaten in een vierkant, om en om. Een vierkant is een quaterniteit, een symbool van heelheid van het bewustzijn. Een bol is ook een symbool van heelheid, maar onbewuster en met allerlei innerlijke tegenstellingen. In een vierheid zijn die tegenstellingen op een hoger niveau opgeheven. D.w.z. dat het bewustzijn zich er niet aan stoort, maar er juist iets mee kan.

Jij zat tegenover je vriendin en je man tegenover haar man. Dus de tegenstelling is van hetzelfde geslacht. Dit is een onvruchtbare tegenstelling: want als het gelijke zich met het gelijke vermengt brengt het geen vrucht voort. Bedoeld wordt hier een geestelijke vrucht  in de vorm van een gelukkig huwelijk. Dit lijkt een kenschetsing van jullie beider huwelijkse staten. Blijkbaar moet daar Nieuw Leven /Nieuw Bewustzijn in gebracht worden.

Dat Nieuwe Leven /Nieuw Bewustzijn wordt dus gesymboliseerd door de baby. Een archetype van vernieuwing.

Leven voor een man is het archetype van de Anima (ziel). Voor de vrouw Animus. Een archetype is een soort aangeboren gedragspatroon dat in de dierenwereld instinct genoemd wordt.

De Anima is het tegengestelde (onbewuste) vrouwelijke deel van de mannelijke persoonlijkheid. Dit verbindt zijn Bewuste met het vrouwelijke (aards, materiele) Onbewuste. Bij de vrouw is de Animus ’t onbewuste mannelijke van haar vrouwelijke persoonlijkheid en verbindt haar bewuste met ’t mannelijke (geestelijke) onbewuste. Dus net andersom.

De borstvoeding is een vorm van geestelijk voeden: opvoeden. Het feit dat het borstvoeding is geeft aan dat het emotioneel is.

Kennelijk gaat er met dat (op)voeden iets fout gezien het rollen en breken van de ogen en de pupil en het regenboogvlies.

De pupil is een leerling, een oogappel. De interpretatie van opvoeden lijkt hier te kloppen.

Het oog is een orgaan van zien. Hier van geestelijk zien: inzicht.

 

De dynamiek van de droom tot hier verraadt een eenzijdige omgang met de Animus. De gebeurtenis van het rollen en breken van de ogen wil hier kennelijk een einde aan maken.

De eenzijdigheid wordt ook doorbroken doordat de baby nu aan een van de mannen gegeven wordt. Ze worden er ook in betrokken. Zo zie je dat  de mannelijke baby een verbinding vormt met de mannelijke wereld.

 

De hoofdpersoon van die eenzijdigheid wordt gesymboliseerd door jouw deelpersoonlijkheid die je schoolvriendin is. Dat deel van jou moet verflauwen (flauw vallen) en een andere geestelijke (instelling) krijgen. Daarom moet het bloed naar haar hoofd stromen. Bloed als symbool van de geest. Het hoofd als een symbool van een wat rationelere instelling. Dit als tegenstelling tot de emotionele instelling waarvan de borst (boezem, hart) het symbool is.

Je vriendin raakt vervolgens op de achtergrond en jij op de voorgrond. Jij lijkt meer open te staan voor de vernieuwing van de Animus in je: de baby wordt aan jou gegeven.

En die vernieuwing lijkt zelf ook graag te willen: de baby blijkt ongewoon krachtig en klampt  jou stevig vast.

Er is hiermee een vruchtbare tegenstelling ontstaan. Eerst zat je tegenover een vrouw van je eigen leeftijd en nu tegen je lijf aangedrukt een mannelijke baby met de kracht van een volwassene.

 

Letterlijk genomen is die baby jou w kind niet, maar van je oude schoolvriendin en haar man.  Toch mensen waar je niet dagelijks mee omgaat. Dat betekent dat vernieuwing uit een half vergeten onbewuste hoek komt. In die zin kan je vriendin, omdat zij van hetzelfde geslacht is als jij, ook het archetype van je Schaduw  (dat wat je nooit had willen/mogen zijn) vertegenwoordigen.

 

Je wordt wakker: Dit inzicht moet kennelijk in je bewustzijn komen en daar geaccepteerd worden.

 

Samengevat kan gezegd worden dat er diep in jou een drang leeft en mogelijkheden van verandering zijn. Dit wordt in de droombeelden uitgedrukt. Deze beelden zijn tevens het programma van een nieuwe aanpassing aan je veranderende persoonlijkheid.

Dat je dat maar even weet. Wanhoop niet.