Worsteling met broer

 

Geachte drs. Engel Vrouwe,

In februari van dit jaar heb ik een droom gehad waar ik niets mee kan. Ik heb toch het idee dat de droom mij iets te zeggen heeft, maar ik weet niet wat. Kunt u mij helpen?

Ik ben een student aan de Universiteit en ben achter in de twintig. Ik hoop dit jaar af te studeren en het grote leven in te gaan.

De droom

Ikwas in mijn droom even oud als ik in werkelijkheid ben. Ik deed ietssamen met mijn oudere broer. We werkten nauw samen aan iets. Plotseling viel mijn broer mij aan. We raakten verstrengeld en hij probeerde mij in de houdgreep te leggen. Ik was stomverbaasd en verbouwereerd. Mijn reactie was: ĎAls het zo moet hoeft het niet meer voor mijí.

De droom ging verder en over in een andere omgeving en situatie. Ik was een klein jongetje van een jaar of 10. Ik zat als ťťn van de vier van mijn vriendjes in een stalen roeiboot, twee aan elke kant. We zaten precies in een vierkant. We deden mee aan een roeiwedstrijd. We roeiden met vier bootjes steeds volmaakte rondjes. In elk bootje zaten vriendjes van elkaar. Ik keek er van boven af op toe. Elk onderdeelvan de wedstrijd had een andere kleur. Totaal rood of totaal blauw.

Ondergetekende J.B.

Beste J,

Ik kan me voorstellen dat je ermee zit. De meeste mensen denken dat dromen herinneringen zijn van vroegere gebeurtenissen en daarom met het verleden te maken hebben. Ik begrijp dat je je niets van dit soort gebeurtenissen uit het verleden kunt herinneren. Je zal wel eens met je grotere broer gestoeid hebben, en je bent ook tien jaar geweest, maar waarom dan plotseling zoín droom?

Deze droom is gericht op de toekomst en wil jou daarop voorbereiden. De beelden in de droom moet je symbolisch opvatten en hebben een dynamische betekenis. Dat wil zeggen geen vaste betekenis en mogelijk meerdere betekenissen. Als ze een vaste betekenis zouden hebben, dan zouden het herinneringen zijn uit het verleden.

 

Je werkt heel nauw samen met je broer en plotseling valt hij jou aan en houdt jou in een houdgreep. Dit is een beeld van een tegenstelling waar je niet uitkomt. De ontwikkeling van de persoonlijkheid bestaat uit het bewust worden van tegenstellingen daarin zonder dat je vast komt te zitten maar juist dat er iets in beweging komt.Als er een tegenstelling is, is er energie die kan gaan stromen.

Het nauw samenwerken zoals dat altijd ging, dus elkaar aanvullen, is kennelijk iets dat zijn tijd gehad heeft en leidt tot stagnatie in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en er moet daarom een ander soort tegenstelling gekomen worden waarin de energie weer gaat stromen.

De broer is een symbool van een ander, duister, deel van je persoonlijkheid. (Je moet beseffen dat in de droom het Ik uit elkaar valt in allerlei deelpersoonlijkheden en er een meervoudige persoonlijkheid ontstaat. Eigenlijk een vorm van psychose. In de droom is dat normaal. Als dat overdagin waaktoestand gebeurt is het ziekelijk.) Hij valt je aan. Dat betekent dat dat duistere/onbewustere deel mee wil gaan doen in het krachtenspel van je bewuste persoonlijkheid. Krachtenspel: energie uit het duistere onbewuste. Die duistere kant van je persoonlijkheid bevat ook de taboe-kanten, de trekken van je die je eigenlijk niet mag of wilt hebben, je lullige en onhebbelijke kanten.

In de droom reageer je met stomme verbazing en je eerste reactie is dat het niet meer hoeft. Mogelijk ben je ook een beetje bang geworden door die onverhoedse aanval. Je dacht je broer te kennen en nu dit. Je lijkt je terug te trekken en wordt een jochie van tien jaar.

Dit symboliseert een zekere angst voor het nieuwe en onbekende ontwikkelingen, want niets is prettiger dan een voorspelbare wereld. Maar ja, jij verandert en de wereld verandert.Aanpassingen zijn altijd moeilijk en stressvol.

Het terugtrekken als jochie van tien is te zien als een regressie en in die regressie vindt een symbolische aanpassing plaats. Het is niet alleen een terugkruipen in een veilige leeftijd, maar er vindt ook een oriŽntatie plaats om de samenhang tussen de delen van je persoonlijkheid weer in orde te brengen. Alsof er in het onbewuste over na wordt gedacht. Introversie. Dat is de combinatie voor vooruitgang: regressie en introversie.

Er vindt een wisselwerking plaats tussen het bewuste en het onbewuste deel van je persoonlijkheid. Tussen licht en donker. Dat tussen gebied heet de Schaduw: het archetype van de Schaduw. Het woord spreekt voor zichzelf. Een archetype is een soort instinct of talent, een min of meer aangeboren gedragsmogelijkheid. Een gegeven of gave die ontwikkeld moet worden en waar je je dus niet zo erg bewust van bent. De droom probeert je hiervan bewust te maken.

De Schaduw wordt ook wel als persoon van hetzelfde geslacht uitgedrukt. (In de droomsymboliek zitten dus ook bepaalde wetmatigheden.)

De Schaduw kan ook uitgedruktworden in ondiep op oppervlakte water. Diep water is een symbool voor het Onbewuste. De Schaduw of het ondiepe water de toegang daar naar toe. In het Onbewuste ligt het echte goud van je persoonlijkheid, maar er liggen ook monsters op de loer om die schat te bewaken.

De worsteling met je broer en ít varen op het water drukken beide een interactie met het archetype van de Schaduw uit om jou nieuwe gedragsmogelijkheden uit het Onbewuste te geven. Het onbewuste echter is chaotisch geestelijke natuur en moet dus getemd en pasbaar gemaakt worden zodat je er over kunt beschikken. Dat gebeurt met die bootjes, viertallen en cirkels.

Jullie zitten met zín vieren in een bootje en er zijn vier bootjes. Een vierheid (quaterniteit) is een symbool van heelheid. Jullie varen volmaakte rondjes. Hiermee wordt de kwadratuur van de cirkel uitgedrukt: een archetypisch beeld van grip krijgen op chaos die vaak als een bol of cirkel wordt gesymboliseerd. De meetkundige tegenstelling tussen rond en vierkant wordt overstegen. (In de meetkunde is het niet mogelijk exact de oppervlakte va neen cirkel te berekenen. Het blijft een tegenstelling. In de persoonlijkheid wordt dit onmogelijke echter wel gedaan en uitgedrukt in een vierheid en een cirkel als een vruchtbare tegenstelling.)

De roeiwedstrijd lijkt mij een symbool van doelgerichtheid. De droom begon met een houdgreep en eindigt met een wedstrijd. Er zit dus weer beweging in. Op weg naar je levensdoel. De groei en vervolmaking van je persoonlijkheid.

De kleuren rood en blauw wijzen ook op een tegenstelling. Rood als kleur van het materiŽle, en blauw als kleur van het geestelijke. Kennelijk is het de bedoeling ook die tegenstelling in elkaar te schuiven.

Die bootjes met o.a. jou zelf erin bezie je vanuit een hogere positie. Ook weer een symbool van overstijging van tegenstellingen in jezelf. Tevens een beeld van introversie, van een naar binnen gekeerdheid om zo de mogelijkheden die in de kiem in jou aanwezig zijn in stilte te bebroeden.

Het wedstrijd aspect van de droom symboliseert ook dat je iets moet overwinnen: nl . je Schaduw. Dat wil zeggen dat je dan ook de energie van dat deel ter beschikking hebt in plaats van dat je veel energie verbruikt /verspilt om die Schaduwkant van je persoonlijkheid te onderdrukken.

Als de Schaduw het wint kan je naar beneden getrokken worden ít diepe water in. M.a.w. het Onbewuste in en dan verdrink je in het Onbewuste. M.a.w. kan er een geestesziekteontstaan of je wordt een doorsnee massa-mens in plaats van een individu.

De bedoeling van het bewust worden van deze droom dat ie ergens in het bewuste moet komen om daar geaccepteerd te worden en niet te blijven hangen in een verlangen naar de goede oude tijd. Je staat kennelijk voor een uitdaging.