Twee en een halfjaar geleden ontving ik een e-mail met een vraag over een krantenbericht over een man die zijn moeder had vermoord enz.

Ik wil dit hier plaatsen omdat het een bepaald zicht toont wat er zich in het onbewuste van ons (u en ik) afspeelt en wat er gebeurt als dat onbewuste bezit neemt van het bewustzijn. En hoezeer het van belang is het evenwicht tussen bewustzijn en onbewuste te bewaren.

 

ZOON BRACHT MET VILLEN MOEDER OFFER AAN GOD

 

Ik wil weinig over mezelf kwijt. Daarom stuur ik geen droom in, maar wil u een paarvragen stellen. Afgelopen week-einde ( 18 en 19 februari 2005) stonden er in de Leeuwarder Courant 2 berichten over een man uit Vlaardingen die zijn moeder had vermoord en gevild en had tegen de politie gezegd dat hij zo een offer aan God had gebracht. Hij had de huid van zijn moeder om zijn armen gedaan. Volgens het krantenbericht was hij na de dood van zijn vader wat in de war geraakt. De man echter was hoogopgeleid en genoot aanzien in de buurt.

Een professor in de forensische psychiatrie, dr. Van M. verklaarde desgevraagd in de krant dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt en dat hij er ook niet over in de literatuur kon vinden.

Meneer Engel Vrouwe, kunt u dit verschijnsel verklaren?

 

Hoogachtend,

Frieso Fransen

 

Geachte meneer Fransen,

 

Het zou natuurlijk nog mooier zijn geweest als u zelf een droom had gehad over doden en villen van uw moeder. Maar OK.

Laat is eerst ingaan op de constatering dat professor Van M. geen raad weet met deze absurde misdaad. Professor Van M. is forensisch psychiater. Dat betekent dat hij onderzoek doet naar het afwijkende gedrag van misdadigers om dat vervolgens aan de rechtbank te rapporteren. Om een voorbeeld te geven: Folkert van der Graaf (de moordenaar van Pim Fortuijn) en Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh) worden door forensische psychiaters en psychologen onderzocht op hun toerekeningsvatbaarheid.

Professor Van M. heeft er nog nooit van gehoord en er staat volgens hem niets hierover in de literatuur. Nou, ik ben maar een eenvoudige doctorandus in de psychologie, maar ik kan u verzekeren dat het verschijnsel Ďvillení in dromen van mensen regelmatig voorkomt en dat er een uitgebreide literatuur over bestaat. Dus mijn conclusie isdat professor Van M. die niet gelezen heeft en zich waarschijnlijk ook niet met dromen bezig houdt. Terwijl dromen het meest psychologische van de psychologie en de psychiatrie is. Een verklaring hiervoor lijkt mij op zín plaats.

Al meer dan honderd jaar wordt de psychologie geteisterd door een soort van wetenschappelijke correctheid die vergelijkbaar is met de politieke correctheid waardoor behalve Nederland, de hele Westerse Wereld wordt geteisterd. Naar mijn mening komt dat door de invloed van het Socialisme/Communisme en het Fascisme. Beide kinderen van de Verlichting en het Rationalisme waar wetenschappers zo mee wegliepen. Zo zie je maar weer hoe een teveel aan bewustzijn en licht tot duisternis en domheid kan leiden. In de psychologie werkte dat door en ontstonden er allerlei varianten van een soort reflexpsychologie die alles verklaarde vanuit opgedane ervaringen. In de communistische wereld was het vooral Pavlov die met honden experimenteerde om zo theorieŽn te ontwikkelen om de ideale sowjet-mens tekweken. De fascisten hadden op hun manier ook een kweekprogramma om de ideale mens te maken. Zo zijn onze nationale en internationale socialisten ook bezig met een programma tot opvoeding/hersenspoeling of kweek van een groente-etend type mens dat in hun ideologie past.

De wereldberoemde psycholoog en psychiater Professor Doctor Carl Gustaf Jung ontdekte/ontwikkelde een totaal andere soort psychologie waar vooral ruimte was voor echt geestelijke invloeden. In zijn psychologie constateerde hij allerlei overeenkomsten tussen dromen, mythen, sprookjes, legenden, en de waanvoorstellingen van geesteszieken.

 

Het villen van mensen en dieren komt in vele varianten in de mythologieŽn van alle volkeren over de hele wereld voor. Het is een antiek ritueel dat de magische betekenis heeft van vernieuwing en wedergeboorte en dat ook iets te maken heeft met incest. Om deze reden heeft de slang in veel mythologieŽn, doordat hij jaarlijks zijn huid afstroopt, de betekenis van wedergeboorte of transformatie naar iets beters. En transformatie of wedergeboorte heeft weer iets met de moeder te maken, omdat moeders nou eenmaal baren.In de Oudheid was incest een Goddelijk of Koninklijk voorrecht en huwden zonen met moeders en broers met zusters om op die manier zichzelf bij hun moeder opnieuw te verwekken. In de Godsdiensten werd dit gebruik voor het hele volk geritualiseerd in een offer van een mens of dier dat gedoodwerd, gevild en de huid werd om een man heen geslagen om zo de vernieuwing van het leven te symboliseren.

 

In een oud-Mexicaanse religie werd ter vernieuwing van de maangodin (de Godin die over de zielen en het sperma waakte: dus het leven) een vrouw gedood en gevild waarna een man de huid om zich heensloeg om zo de opnieuw tot leven gekomen Godin uit te beelden.

Zoiets heeft de Vlaardingen man ook gedaan. Waarschijnlijk in een soort droomtrance.

 

Als een koning van Oeganda voor eeuwig wenste te leven ging hij naar een plaats in Busiro, waar een feest werd gegeven door de stamhoofden. Tijdens dit feest werd vooral de Mamba-stam geŽerd, en gedurende de feestelijkheden werd een lid van de stam in het geheim door zijn stamgenoten uitgekozen; hij werd door hen gevangen genomen en doodgeslagen. De mensen die hiervoor waren uitgekozen mochten geen stok af ander wapen gebruiken (het moest onbloedig gebeuren). Na zijn dood werd het lichaam van het slachtoffer (let op dit woord slacht-offer; moord is hier dus offer) gevild en van zijn huid werd een speciale zweep gemaakt. . . . Na deze ceremonie werd verondersteld dat de koning van Oeganda voor altijd zou leven (dus een soort God is geworden), maar vanaf die dag mocht hij zijn moeder nooit meer zien.

Let hier op overeenkomsten met onze man uit Vlaardingen die de huid van zijn moeder om armen of handen had gedaan. De Oegandese zweep moet je ook in je handen houden.

Hier spelen in beide verhalen de moeder een rol.

 

Zo zijn er ook veel mythologische verhalen over scalperen, wat een vorm van villen is.

 

Zo zijn er veel meer parallellen te trekken en overeenkomsten te zien.

Ik denk hier aan het koppensnellen dat ook gericht was op het verkrijgen van een ziel voor de pasgeborene. Of denk maar eens aan de besnijdenis. Daar gaat het tenslotte ook om een soort villen als vernieuwing van het leven van de besnedene naar een hoger geestelijk plan.

 

Interessant in dit verband is nog op te merken dat die Oegandese man door vuistslagen gedood moest worden. Uit de tijd van Idi Amin, de Islamitische dictator van Oeganda van 30 jaar geleden zijn gevangenen op een vergelijkbare rituele manier om liet brengen. (Zodat hij aan de macht/in leven kon blijven.)

 

Interessant is ook parallel van het (onbloedige) doden door vuistslagen in Oeganda met de steniging van overspelige vrouwen in Islamitische landen. Volgens de Profeet Mohammed gold steniging als een onbloedige straf. Het overspel waar aan deze vrouwen zich schuldig hadden gemaakt heeft ook weer zijn associaties met voortplanting en vernieuwing van het leven. Als zondaressen hadden zij Allah getart en om zijn wraakzucht te stillen werden zij (geslacht)geofferd opdat de wrake Allahs niet over het ganse volk zoude komen. (In dit opzicht is Allah te vergelijken met heidense Goden en de jaloerse en wraakzuchtige Jahweh van het Oude Testament.)

 

Ik heb me hier moeten behelpen met een paar krantenberichten, maar ik hoop toch een enigszins samenhangend verhaal gemaakt te hebben.

 

Zo ziet u maar: Leve de Culturele Verrijking.

 

Naschrift:

De man in kwestie is voor zover ik weet niet voor de rechter gesleept en mag zijn leven slijten in een psychiatrische inrichting.

Een paar jaar geleden is er in Duitsland een ingenieur aangehouden die op het internet iemand had gevonden om opgegeten te worden. Voor ons is dat absurd, maar hiervoor geldt een vergelijkbare verklaring als bovenstaand.

Onlangs is duidelijk geworden dat het in de homo scene als spannend wordt ervaren met hiv-besmette mensen iets intiems te doen.